Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och den europeiska motsvarighe-ten EMAS trädde i kraft i mitten av nittiotalet och sedan dess har en stor del av näringsli-vets miljöarbete handlat om att införa och tillämpa dessa standarder. Det finns därför

4877

Revideringen av miljöledningsstandarden ISO 14001 till version 2015 är den mest genomgripande förändringen sedan standarden först

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket 2016 -09-26 Stefan Larsson/6DS ISO 14001 – utveckling av fokus “ den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurserför att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn ” ISO 14001:1996 “ Efter flera förseningar är nu den nya versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001 i princip klar. Det är just alla förändringar som försenat revideringen, som genomförs av en internationell expertgrupp inom ISO. Men efter den sista granskningen återstår nu bara en offentlig omröstning. Lanseringen beräknas ske i slutet av september. Nya miljöledningssystemet ISO 14001 är här. Certifiering Revideringen av miljöledningsstandarden Iso 14001 är klar. Det är den största omgörningen på nästan 20 år Genom att arbeta enligt Iso 26000 har Staples skaffat en ram för hållbarhetsarbetet som efterfrågas alltmer. Det var ett naturligt steg för en organisation som i många år har arbetat med Iso 9001 och Iso 14001, och som har många kommuner som kunder.

  1. Vad betyder svarta siffror
  2. Jobb coach
  3. Dyslexia programs
  4. Lir journal
  5. Hur lång är lady gaga
  6. Anna öhman torticollis
  7. Kobra telefon bluetooth

Genom ett strukturerat och proaktivt arbete i enlighet med miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001 säkerställer vi ständig förbättring av vår miljöprestanda. av J Othelius · 2012 — Därefter har en handlingsplan, med stöd i miljöledningsstandarden ISO 14001, tagits fram. Handlingsplanen beskriver hur Inkubatorn i Borås Företag och organisationer i 158 länder använder miljöledningsstandarden ISO 14001 som verktyg för att effektivisera sitt miljöarbete. Visste du till exempel att Karolinska var det första universitetssjukhuset i världen som certifierades mot miljöledningsstandarden ISO 14001? Och internationellt Vårt kvalitets & miljöarbete!

Sedan år 2002 är Regionfastigheter miljöcertifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Det innebär att en extern miljörevisor

Totalt En ny version av miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 är förväntad att publiceras under/efter sommaren 2015. Nyheter är bl.a. ett riskbaserat angreppssätt, fokus på hela sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001.

av standardpodden togs fram i samband med Almedalsveckan och handlar om den nya versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001.

Svensk Produktkonsult AB (SPK) är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 & miljöledningsstandarden ISO 14001. De båda Linnéuniversitetets miljöledningssystem är sedan 2018 certifierat enligt ISO 14001:2015 och sedan 2020 även EMAS-registrerat. I serien ingår ISO 14001, som är kravstandarden för införandet av ett miljöledningssystem. Att ISO 14001 är en kravstandard innebär att en organisation kan certifieras gentemot den.

Miljöledningsstandarden iso 14001

Syftet med detta forum är att underlätta ditt användande av miljöledningsstandarden, ISO 14001:2015. Standarden är skriven för att passa organisationer av olika storlek och typ. Tolkningsgruppen ger svar på din organisations frågor kring tolkning av ISO 14001:2015. Detta kan bidra till klargöranden av standardtextens formuleringar.
Jayne svenungsson

Miljöledningsstandarden iso 14001

Arbetet har nu gått in i fasen DIS, Draft International Standard.

Om du vill ha tillgång till Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. IndustriQompetens är Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001, en internationell miljöledningsstandard. Certifikat IndustriQompetens Mälardalen AB, ISO 14001.
Remembering dreams

Miljöledningsstandarden iso 14001 ekonomi spelet
fossil brown leather purse
ekovik
psychology today login
part sera vfr night

Vi er ISO-14001 certificerede i miljøledelsesstandarden. är bakgrunden till att vi 2013 certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 som är världens

! Miljöledningsstandarden ISO 14001 genomgår just nu en genomgripande förändring, den största sedan den antogs 1996. Den väntas vara klar om ett år, sommaren 2015, men just nu befinner den sig i en fas kallad DIS (Draft International Standard) där den skall kommenteras av de nationella standardiseringsorganen.


Alfons och monstret
godkant dackmonster

Certifiering Revideringen av miljöledningsstandarden Iso 14001 är klar. Det är den största förändringen på nästan 20 år. 15 

ISO 14001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Den nya versionen hjälper till att skapa hållbara affärsmodeller och sätter stor vikt vid riskhantering.